Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Việt Phát.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm Thiết bị, Công Nghệ, Trang Bị Công Nghiệp tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Việt Phát

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao hàng toàn quốc, Chi phí vận chuyển đã được tính vào hóa đơn thanh toán sản phẩm.

3. NỘI DUNG:

3.1 Đối với sản phẩm còn sẵn trong kho:

  • Sau khi nhận được khoản tạm ứng, TVPE sẽ tiến hành giao hàng cho khách hàng thông qua các dịch vụ chuyển phát ngoài. Thông tin nhận hàng sẽ do khách hàng cung cấp, thời gian giao hàng sẽ được TVPE thông báo đến khách hàng cung cấp. Trong gói hàng sẽ bao gồm các giấy tờ sản phẩm kèm với biên bản bàn giao sản phẩm.
  • Sau khi nhận hàng, khách hàng sẽ kí nhận biên bản bàn giao và gửi lại biên bản cho TVPE.

3.2 Đối với sản phẩm đặt mua nước ngoài:

  • Sau khi nhận được khoản tạm ứng, TVPE sẽ tiến hành đặt mua với đối tác nước ngoài. Trong thời gian đó, TVPE có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng biết về thông tin gói hàng đang được vận chuyển. Khi gói hàng đến với kho hàng của TVPE, TVPE sẽ thông báo với khách hàng và bắt đầu tiến hành vận chuyển gói hàng (3.1)

3.3 Đối với sản phẩm bàn giao trực tiếp:

  • Sau khi nhận khoản tạm ứng và xác nhận hàng đã có trong kho của TVPE, TVPE sẽ tiến hành đặt lịch bàn giao sản phẩm/công nghệ đối với khách hàng. Nhân sự có trình độ của TVPE sẽ trực tiếp giao hàng cho khách hàng và hướng dẫn chi tiết cách vận hành, bảo trì thiết bị cho khách hàng. Sau khi bàn giao xong cả sản phẩm và công nghệ, khách hàng sẽ kí nhận biên bản bàn giao sản phẩm.