Haso Ba Lan

http://haso.pl/wp-content/uploads/2014/12/kontakt.jpg

Haso được thành lập vào năm 1990. Từ những ngày đầu thành lập, HASO đã giải quyết các vấn đề trong công nghiệp tự động hóa. Những mảng hoạt động của công ty bao gồm mọi phương thức giúp tăng hiệu năng của trang thiết bị và máy móc, giảm giá thành đầu tư và quan trọng nhất, đảm bảo an toàn cho người lao động và cơ sở vật chất.

Từ năm 2013, Haso bắt đầu làm quen với thị trường Việt Nam thông qua những sản phẩm phục vụ ngành khai thác than. Từ đó, có cơ hội làm quen vơi đội ngũ của TVPE. Một trong những sản phẩm đầu tiên HASO chế tạo đặc thù cho thị trường Việt Nam đó là máy bắn mìn phòng nổ HZK-100. Sản phẩm mới ra mắt không lâu đã chiếm được ưu thế trong các mỏ than ở Quảng Ninh

Trong thời gian tới HASO mong muốn được tiếp tục nghiên cứu, phát triển và cung cấp nhiều sản phẩm khác phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.