Chi tiết sản phẩm

image003

ĐẦU ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ GAS CSHS-1 CSSD-1 CSNO-1, CSND-1

Gas concentration sensor CSHS-1, CSSD-1, CSNO-1, CSND-1

Power supply

Measuring range (depend on type)

Precision (depend on type)

Measurement resolution

Measurement method

The cycle time of the sensor

Response time t90

Transmission mode

Working position

Scaling method and configuration

Working temperature range

Relative humidity range

External dimensions

Weight

Casing internal protection

Parameters:

  • Power supply line
  • UW „contact with diode”

Mô tả sản phẩm

Đầu đo nồng độ khí là một thiết bị tĩnh, tùy thuộc vào loại nó có thể đo các loại khí sau đây: hydrogen sulphide (CSHS-1), sulfur dioxide (CSSD-1), nitơ oxit (CSNO-1) hoặc nitrogen dioxide (CSND-1) khu vực nguy hiểm nổ trong các mỏ than dưới lòng đất. Chủ yếu nó hợp tác với trạm trung tâm telemetric CST-40 (A), CST-40C trong vùng dữ liệu truyền dẫn. Nó cũng có thể hợp tác với các trung tâm khác với điều kiện thiết bị đầu cuối của đường dây trung chuyển là tương thích.

Đầu đo có một đầu ra (UW) được sử dụng để điều khiển thiết bị chuyển mạch khi các ngưỡng cảnh báo được đặt trước đã bị vượt quá.

Nguồn cung cấp điện tự động (pin) cung cấp cho hệ thống cảm biến khi đường dây cung cấp bị ngắt kết nối. Giao tiếp với đầu đi được thực hiện bằng phương tiện truyền dẫn kỹ thuật số hoặc tần số thông qua đường đo trung chuyển của trạm trung tâm và thông qua bộ hiệu chuẩn KR-2. Bộ hiệu chuẩn giao tiếp với đầu đo thông qua một liên kết vô tuyến.

Đầu đo là một thiết bị loại M1 và do đó có thể được sử dụng trong tất cả các mỏ dưới lòng đất với khí mê tan hoặc bụi than có thể gây nguy hiểm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “ĐẦU ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ GAS CSHS-1 CSSD-1 CSNO-1, CSND-1”