Chi tiết sản phẩm

image003

ĐẦU ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ HS, SO2, NO, NO2

 

Nguồn cấp Từ 8 tới 14.5 V điện áp một chiều (điện áp danh định 12 V điện một chiều)
Dòng max 4 mA
Đầu ra, chế độ làm việc điện tử tương tự hoặc kỹ thuật số
Đầu ra, chế độ vận hành Là đầu ra tương tự 0,4-2V hoặc kỹ thuật số với truyền dẫn nối tiếp đơn hướng.
Dải đo lường (tùy thuộc vào từng loại)
  • 0 – 200,0 ppm H2S (CSHS-2)
  • 0 – 100,0 ppm SO2 (CSSD-2)
  • 0 – 250,0 ppm NO (CSNO-2)
  • 0 – 20,00 ppm NO2 (CSND-2)
Độ chính xác (tùy thuộc vào từng loại) CSHS-2: ±1 ppm hoặc ±1% chỉ số đo lường – chọn giá trị lớn hơn

CSSD-2: digital: ±0,5 ppm hoặc ±1% chỉ số đo lường – chọn giá trị lớn hơn

analog: ±0,6 ppm hoặc ±1% chỉ số đo lường – chọn giá trị lớn hơn

 

CSNO-2: digital: ± 1 ppm hoặc ±1% chỉ số đo lường – chọn giá trị lớn hơn

analog: ± 2 ppm hoặc ±1% chỉ số đo lường – chọn giá trị lớn hơn

CSND- 2: ± 0,2 ppm hoặc ±1% chỉ số đo lường – chọn giá trị lớn hơn

 

Độ phân giải 0,1 ppm (CSSD-2, CSNO-2, CSHS-2)

0,01 ppm (CSND-2)

Phương pháp đo lường Liên tục
Thời gian phản hồi t90  

≤ 40s
Tư thế hoạt động Khuyến nghị: đầu cảm biến được hướng vào từ hai bên hoặc từ dưới lên
Phương pháp mở rộng  

Bộ lấy chuẩn KR-2
Dải nhiệt độ hoạt động range Từ -10 oC tới + 40 oC
Dải độ ẩm phù hợp Từ 15% tới 95%
Kích thước ngoài của máy 110 x 75 x 80 mm
Trọng lượng 0,65 kg
Cấp bảo vệ vỏ ngoài IP-54

Mô tả sản phẩm

Đây một thiết bị tĩnh, tùy thuộc vào loại nó có thể đo các loại khí sau: hydrogen sulphide (CSHS-2), sulfur dioxide (CSSD-2), nitơ oxit (CSNO-2) hoặc nitơ điôxít (CSND-2) khu vực nguy hiểm nổ trong các mỏ than dưới lòng đất. Nó hợp tác với trạm trung tâm từ xa CST-40 (A), CST-40C thông qua trạm tương tự CSA-1 và CSA-2. Nó cũng có thể hợp tác với các thiết bị khác với điều kiện thiết bị đầu cuối của đường dây trung chuyển tương thích.

Đầu đo được cung cấp điện từ nguồn an toàn nội tại với điện áp 12 V. Giá trị đo được và xử lý của nồng độ khí được gửi đến đầu ra tương tự tạo ra tín hiệu từ 0,4 đến 2V. Ngoài ra, bằng cách điều chỉnh giá trị tương tự, đầu ra cũng có thể làm việc trong truyền dẫn chế độ kỹ thuật số nối tiếp. Trong chế độ này, đầu đo có thể gửi (thông qua trạm CSA-1 hoặc CSA-2) số sê-ri và thông tin chẩn đoán khác.

Đầu đo là một thiết bị loại M1 và do đó có thể được sử dụng trong tất cả các mỏ dưới lòng đất với khí mê tan hoặc bụi than có thể gây nguy hiểm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “ĐẦU ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ HS, SO2, NO, NO2”